برگزاری جشنواره ایده های برتر شهروندی در لاهیجان

برگزاری جشنواره ایده های برتر شهروندی در لاهیجان

مسعود کاظمی در گفت وگویی افزود: این جشنواره با هدف مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری و استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان برگزار می شود.
وی اضافه کرد: معماری، زیباسازی و سیمای منظر شهری،محیط زیست، بهداشت محیط شهری و مدیریت پسماند،ترافیک، حمل و نقل بار شهری، خدمات شهری و فضای سبز، فنآوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه، گردشگری، المان های شهری، عمران شهری، فرهنگی و اجتماعی و هنری و ورزشی و موضوعات آزاد شامل سایر ایده های مرتبط با موضوع مدیریت شهری از عنوان های مورد نظر برای این جشنواره می باشد.
وی اضافه کرد: با تشکیل هیات داوران ایده های دریافت شده مورد بررسی قرار گرفته و برترین ها معرفی خواهند شد.