رییس میراث فرهنگی صومعه سرا خبر داد: برگزاری چهارمین جشنواره «لاله تالابی» در صومعه‌سرا

رییس میراث فرهنگی صومعه سرا خبر داد: برگزاری چهارمین جشنواره «لاله تالابی» در صومعه‌سرا

رییس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان صومعه سرا از برگزاری چهارمین جشنواره «لاله تالابی» در صومعه‌سرا خبر داد. علیرضا مهرگان در گفت و گو با ایسنا-منطقه گیلان، از برگزاری چهارمین جشنواره گل دهی لاله تالابی در دهستان هنده خاله شهرستان صومعه سرا خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این جشنواره شناساندن منطقه