تقدیم اولین روز اجراهای جشنواره تئاتر فجر به نرگس خانعلی زاده

تقدیم اولین روز اجراهای جشنواره تئاتر فجر به نرگس خانعلی زاده

جارستان به نقل از ایسنا؛ به پاس قدردانی از زحمات و فداکاری کادر سلامت و درمان در جریان مبارزه با کرونا، روز اول سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به نرجس خانعلی زاده اولین شهید سلامت تقدیم شد. به نقل از روابط عمومی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر، اجراهای هر روز از سی و