جزییات نرخ دیه در سال ١۴٠٢

جزییات نرخ دیه در سال ١۴٠٢

به نقل از دانشجو؛ سرهنگ احسان مومنی اظهار کرد: در ابتدای هر سال نرخ بیمه آن سال اعلام می‌شود. در سال ۱۴۰۲ دیه در ماه‌های عادی ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده و در ماه‌های حرام دیه یک میلیارد و دویست میلیون تومان است. وی افزود: وقتی نرخ دیه تغیر پیدا می‌کند مسلما یک سری تغیراتی