کشف جرم جدید در پرونده چای دبش!

کشف جرم جدید در پرونده چای دبش!

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود امروز گفت: از ابتدا پرونده قضایی تشکیل شده بازپرس پرونده تحقیقات جامع و مفصلی انجام داد. بعضی افراد در این ارتباط ازجمله صاحب اصلی چای بازداشت شد.