جذب سرمایه گذار روسی جهت احداث ۲ پست اسکله در مجتمع بندری کاسپین
دستاورد سفر به مسکو؛

جذب سرمایه گذار روسی جهت احداث ۲ پست اسکله در مجتمع بندری کاسپین

سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای بهره برداری حداکثری از فرصت حضور در نمایشگاه اینوست شو مسکو مذاکراتی در زمینه جذب یکی از شرکت های روس جهت مشارکت در عملیات احداث اسکله انجام داد که منجر به توافق شد.