دو نکته مهم درباره سخنان امروز رییس مجلس/جدال بر سر گرانی؛ آدرس درست گرانی کجاست؟

دو نکته مهم درباره سخنان امروز رییس مجلس/جدال بر سر گرانی؛ آدرس درست گرانی کجاست؟

جارستان_فرارو؛اختلاف بر سر دو نگاه است. اینکه اوضاع اقتصادی ناشی از وضعیت پیچیده تحریم‌ها علیه ایران است و یا ناشی از نحوه مدیریت اقتصاد کشور. این اختلاف بنیادین مدت‌هاست به صورت جسته و گریخته در بیان مقامات مسئول کشور دیده می‌شود. رییس جمهور آدرس مشکلات اقتصادی را کاخ سفید می‌داند و اصولگرایان می‌گویند این مشکلات