شنیده‌ها از کارناوال انتخاباتی کاندیدای غیربومی رشت برای رای جمع کردن در محل کار سابق!

شنیده‌ها از کارناوال انتخاباتی کاندیدای غیربومی رشت برای رای جمع کردن در محل کار سابق!

یک کاندیدای غیربومی انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه شهرستان‌های رشت و خمام که بازمانده دیگر مدیران مازندرانی بوده که به دلیل حضور در رقابت‌های انتخاباتی از سمت خود کناره‌گیری کرده بود این روزها تمام چشم امیدش به همان محل کار سابقش است.

پروژه یکدست‌سازی قدرت شکست خورد؟
انشقاق در جناح راست کشور؛

پروژه یکدست‌سازی قدرت شکست خورد؟

شکاف بوجود آمده در میان جریانات و احزاب اصولگرا؛ از جمله رویایی جبهه پایداری با نو اصولگرایان و همینطور جبهه پایداری با اصولگرایان سنتی، بیانگر انتقادات و کشمکش «دولت و مجلس»، «دولت و قوه قضاییه» و «مجلس و قوه قضاییه» است.