روزنامه جوان به نقل از ابن‌الدین حمیدی، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه امام حسین (ع) نوشت: فاصله طبقاتی وحشتناکی که با آن روبه‌رو هستیم ثمره حاکمیت تفکر لیبرال‌دموکراسی ۳۰ ساله جبهه مشارکت در کشور است. جبهه کشارکت فکر می‌کند ما در تحولات اجتماعی بر اساس تجویز غرب باید پست‌مدرن شویم و برویم به سمت