از طریق نهادهای ذیربط پیگیری می‌کنیم!
پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به ادعای کوچکی‌نژاد؛

از طریق نهادهای ذیربط پیگیری می‌کنیم!

وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به سخنان نماینده رشت در مصاحبه با جماران اعلام کرد: واردات برنج خارجی همواره برای جبران کسری مصرف و تعادل بخشی به بازار برنج داخلی و نیز مصارف مراکز خاص صورت میگیرد و مقدار آن بر اساس اعلام میزان تولید سالانه برنج داخلی توسط معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی و برآورد کسری بر اساس آمارهای جمعیتی و رفتار بازار برنج توسط معاونت توسعه بازرگانی، مجوز واردات طبق پروتکل ها و عدم تداخل با فصول برداشت برنج داخلی صادر میشود.