استانداردسازی  جایگاه های سوخت سی ان جی اتوبوسرانی و تازه آباد در مرحله پایانی قرار دارد
رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری رشت؛

استانداردسازی جایگاه های سوخت سی ان جی اتوبوسرانی و تازه آباد در مرحله پایانی قرار دارد

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت با اشاره حادثه ناگوار جایگاه سی ان جی میدان گیل گفت: پس از حادثه و بررسی های به عمل آمده که با حضور سازمان ها و ارگان های مربوطه و همچنین متخصصان و کارشناسان امر به عمل آمد، مشخص شد خودروی مذکور فاقد معاینه فنی بوده و سیلندر گاز سی ان جی آن از استانداردهای لازم برخوردار نبوده و یکسال و هشت ماه از تاریخ استفاده از آن گذشته است.