جایزه ابریشمچیان در انتظار دانشجویان مستعد دانشگاه گیلان

جایزه ابریشمچیان در انتظار دانشجویان مستعد دانشگاه گیلان

رئیس روابط عمومی دانشگاه گیلان از برگزاری جشنواره دانشجویی پویایی و خلاقیت علمی – پژوهشی (جایزه دکتر میرجعفر ابریشمچیان ) از خیرین این دانشگاه خبر داد. جارستان_ سعید رهسپار: خانواده خیر زنده یاد ابریشمچیان به منظور ایجاد بستری مناسب برای شناسایی، حمایت و تشویق نخبگان پژوهشی و دانشجویان برتر دانشگاه گیلان و هدایت این استعدادهای درخشان