بولتون: ناو هواپیمابر و نیروهای بمب‌افکن به خاورمیانه می‌فرستیم/ این پیام روشنی برای ایران است

بولتون: ناو هواپیمابر و نیروهای بمب‌افکن به خاورمیانه می‌فرستیم/ این پیام روشنی برای ایران است

مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرده است که آمریکا در واکنش به آن‌چه “برخی نشانه‌ها و هشدارهای مشکل‌ساز و جنگ‌افروزانه” از سوی ایران خوانده، ناو هواپیمابر و نیروهای بمب‌افکن به خاورمیانه می‌فرستد. مشاور امنیت ملی آمریکا در یک بیانیه مکتوب نوشت: کشتی‌ها و هواپیماها با هدف “ارسال پیامی واضح و بی‌تردید به حکومت ایران مبنی