🔺دبیرکل ناتو در واکنش به تهدیدهای روسیه؛ روسیه نمی‌تواند با جنگ هسته‌ای پیروز شود | نتیجه «رفراندم‌های ساختگی» تشدید درگیری است

🔺دبیرکل ناتو در واکنش به تهدیدهای روسیه؛ روسیه نمی‌تواند با جنگ هسته‌ای پیروز شود | نتیجه «رفراندم‌های ساختگی» تشدید درگیری است

استولتنبرگ تاکید کرد که “بسیار مهم است که همه حقایق روی میز باشد”، بنابراین ناتو از نزدیک تحولات را زیر نظر دارد.   استولتنبرگ خطاب به قانونگذاران اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد که نتیجه «رفراندم‌های ساختگی» که در چهار منطقه اوکراین برگزار می‌شود همراه با بسیج و لفاظی‌های هسته‌ای به «تشدید درگیری» و مرگ و رنج