رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمۀ خویش‌فرما می‌شوند
خبر خوش برای رانندگان اسنپ، تب سی و....

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمۀ خویش‌فرما می‌شوند

پایگاه خبری جارستان/نمایندگان مجلس‌ بندی از لایحۀ برنامه هفتم را تصویب کردند که براساس آن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند خویش‌فرما بیمه شوند. خویش‌فرما یعنی شما هم کارفرمای خود هستید و هم کارگر محسوب می‌شوید.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو