جزئیات افزایش سن بازنشستگی

جزئیات افزایش سن بازنشستگی

پایگاه خبری جارستان /جزئیات افزایش سن بازنشستگی که به تازگی به تصویب رسید به قرار زیر تشریح می شود: ۱.بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد. ۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو