باشگاه سپیدرود به مالکین جدید واگذار شد

باشگاه سپیدرود به مالکین جدید واگذار شد

پس از اعلام انصراف آقای حامد یوسفی از ادامه حضور در باشگاه سپیدرود و قصد واگذاری این باشگاه به متقاضیان خرید، باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود رشت به آقای مهندس شهرام مشرفی و همسر ایشان سرکار خانوم مهندس کبیری به عنوان مالکین جدید باشگاه سپیدرود منتقل شد