سه انتصاب جدید در استانداری گیلان

سه انتصاب جدید در استانداری گیلان

با صدور احکام جداگانه ای از سوی استاندار گیلان؛ سرپرستان معاونت هماهنگی امور اجرایی اداره کل دفتر استاندار و روابط عمومی و دفتر امور روستایی و شوراها و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری گیلان منصوب و معرفی شدند.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو