🔻سربازان دارای سه فرزند معاف می‌شوند

🔻سربازان دارای سه فرزند معاف می‌شوند

سردار تقی‌ مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا:   🔹همه مشمولان و کارکنان وظیفه حین خدمت که دارای چهار فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان و سربازان وظیفه دارای سه فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام سن و در صورت گذراندن دوره آموزش مقدماتی و تکمیلی بسیج در سپاه

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو