«ملکان عذاب» به قلم ابوتراب خسروی خرافه‌گویی در آیینه تاریخ

«ملکان عذاب» به قلم ابوتراب خسروی خرافه‌گویی در آیینه تاریخ

نام ابوتراب خسروی در ادبیات فارسی معاصر با معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی که در تاریخ ما ریشه دارند، عجین شده است. او اینبار در «ملکان عذاب»، مفصل‌ترین اثر خود، به خرافه‌گویی در قامت داستانی صیقل‌یافته پرداخته ‌است.

روایتی از قداست، فرقه‌گرایی و خرافه در جامعه
«رود راوی» به قلم ابوتراب خسروی؛

روایتی از قداست، فرقه‌گرایی و خرافه در جامعه

مدعیان دروغین و عناوینی مانند جریان عرفان انحرافی، توسل به موهومات و خرافه‌گرایی همواره از زمان‌های گذشته تا به امروز یک معضل فرهنگی و اجتماعی برای جوامع این نسل تلقی می‌شود.