نماز عید فطر در رشت‎

تاریخ انتشار : پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 - 9:57

جارستان_ایرنا؛ نماز عید سعید فطر صبح پنج شنبه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حرم حضرت فاطمه اخری (س) رشت برگزار شد.

 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎
 • نماز عید فطر در رشت‎