نامگذاری یکی از خیابان ها و میادین اصلی شهر به نام شهید رئیسی

نامگذاری یکی از خیابان ها و میادین اصلی شهر به نام شهید رئیسی

جارستان: محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت طی نامه ای خطاب به رحیم شوقی شهردار رشت ، خواستار نامگذاری یکی از خیابان ها و میادین اصلی شهر به نام رئیس جمهور شهید ، آیت الله رئیسی شد. متن نامه به شرح ذیل است.  

حاشیه‌نشین‌ها به روایت نویسنده جوان رشتی
نگاهی به مجموعه داستان «پشتِ فرودگاه»

حاشیه‌نشین‌ها به روایت نویسنده جوان رشتی

راوی این مجموعه داستان در خانواده‌ای چهارنفری، در کنار پدر، مادر و برادر و دیگر هم‌محلی‌ها از هر قماشی، حسین‌ناطق، سِد‌زرشکی، میتراسیاه، مش‌آقا، گلناز، احمد و... در هر داستان با تبعیض‌ها و تضادهای جامعه نابودشده‌ شهر سر و کار دارد. تضادهایی از جنس جامعه امروزی که گاهی به خشونت تبدیل می‌شود. خشونتی که تاثیرات مخرب آن در فرد و جامعه اطرافش را در داستان لمس می‌کنیم.

مقاومت در تغییر یارانِ گرمابه وگلستان
خصلت احمدی نژادیِ استاندار گیلان

مقاومت در تغییر یارانِ گرمابه وگلستان

اسدالله عباسی با پافشاری بر انتصابهای خود نشان داده است که حفظ منافع حلقه خود که در واقع نیروهای ستادی او از شهرستانهای شرق استان گیلان هستند برایش اولویت دارد و و در موارد این چنینی مریدِ رییس سابق خود یعنی محمود احمدی نژاد است و خصلت احمدی نژادی را در رفیق بازی که از قضا مدتی بعنوان وزیر رفاه و کار و تعاون در رکاب او بوده را سرلوحه کار خود برای مدیریت استان قرار داده است.

چک‌های برگشتی در گیلان پایین‌تر از میانگین کشوری
نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در پایان ۱۴۰۲:

چک‌های برگشتی در گیلان پایین‌تر از میانگین کشوری

ارزش کل چک‌های مبادله شده در سال ۱۴۰۲، بر اساس آمارهای بانک مرکزی حدود ۶۹۲ همت بوده است که حدود ۸۱ همت چک برگشت خورده و مابقی وصول شده‌اند. با نگاهی به آمار منتشر شده از جانب بانک مرکزی، گیلان در بین 5 استانی است که میزان برگشت خوردن چک در آن کمتر از میانگین کشوری است