تاریخ انتشار : پنجشنبه 14 مرداد 1395 - 19:05
کد خبر : 682

آغاز یک پایان / نگاهی به مسکوت ماندن استیضاح شهردار رشت

آغاز یک پایان / نگاهی به مسکوت ماندن استیضاح شهردار رشت

جارستان-با مسکوت ماندن طرح استیضاح شهردار در جلسه امروز شورای اسلامی شهر رشت،ماندن یا نماندن ثابت قدم در مسند شهرداری رشت وارد فاز جدیدی شد،این امر از آنجا همچنان پایان یافته نیست که تا یکماه آتی اعضای شورا امکان ادامه فرایند استیضاح را خواهند داشت در این مقال توجه به چند نکته از اهمیت به

جارستان-با مسکوت ماندن طرح استیضاح شهردار در جلسه امروز شورای اسلامی شهر رشت،ماندن یا نماندن ثابت قدم در مسند شهرداری رشت وارد فاز جدیدی شد،این امر از آنجا همچنان پایان یافته نیست که تا یکماه آتی اعضای شورا امکان ادامه فرایند استیضاح را خواهند داشت در این مقال توجه به چند نکته از اهمیت به سزا برخوردار میباشد:

١-در بین اعضای شورا و در دو گروه موافقین و مخالفین باید قائل به تفکیک بود

الف- فاطمه شیرزاد ، رضا رسولی و مظفر نیکومنش کسانی  خواهند بودکه قطعا و تحت هیچ شرایطی و به علل مختلف به استیضاح شهردار جوان رای نخواهند داد هرچند که پرداخت به این علل حوصله و البته بحث فراوان میطلبد اما به اختصار در این خصوص ذکر چند آیتم خالی از لطف نیست

رضا رسولی:جوانی با تحصیلات کارشناسی ارشد و به گواه دوستانش به شدت غیر سیاسی،که در برهه انتخابات سال٩٢شوراها و به تشویق چندتن از دوستان فعال در عرصه مدیریت شهری وارد این کارزار شد و البته به دلیل عدم حضور چهره های اصلی  همراه و به لطف فداکاری تیم تبلیغاتی کار بلدش  روانه شورا شد.

او علاقه و تمایل فراوان به استمرار حضور ثابت قدم در این مسند دارد چه آنکه تنها عضو شورایی است که با منصوبین اصلی و مورد علاقه ثابت قدم در قشر مدیران شهرداری ارتباط تنگاتنگ داشته و این نزدیکی موجب ایجاد فرصت های تازه و اثربخش در مسیر انتخابات آتی شورا  برای وی محسوب میشود.حالا در این میان نزدیکی توأمان او با جعفرزاده و کوچکی نژاد نمایندگان رشت در مجلس و تلاش برای ایجاد ارتباط ارگانیک با بدنه ستادی این دو (کوچکی نژاد بیشتر) در کنار ظرفیت های ثابت قدم عزم اورا در این حمایت جدی تَر ساخته،رقابت چند ساله او با علوی وتلاش برای رهایی  آش از زیر سایه این عضو شورا اورا تبدیل به آلترناتیو حامیان ثابت قدم برای گذر از علوی نیز نموده است.

فاطمه شیرزاد:بانوی اخلاق و عضو مورد تحسین همه جناحها در مدیریت شهری،که گذر از ثابت قدم را امری بعید و غیر قابل تصور محسوب میدارد و همچنان اورا دارای ویژیگیهای منحصر به فرد و کم نظیر  در عرصه مدیریت شهری معرفی مینماید.اصرار او بر ثابت قدم با هر توجیه طیف حامیانش را در بیرون از شورا  دچار تغییرات جدی خواهد ساخت.

مظفر نیکومنش نودهی:ساکت ترین عضو شورا در دوران استیضاح !که به دلیل دوستی نزدیک و تنگاتنگ اخوی خود کاظم نیکومنش با ثابت قدم و مشاور عالی آش  و مسیر سپری شده به خصوص در یکسال اخیر،اورا یک ثابت قدمی تمام عیار ساخته است.

ب-محمد رفیعی، عباس صابر،مجیدرجبی ویسرودی،محمود باقری خطیبانی،مسعود کاظمی ،حسین کارگرنیا کسانی خواهند بود که قطعا و به دلیل آنچه تخلفات وابهامات مالی و مدیریتی شهردار میدانند به وی رای استیضاح خواهند داد .در این میان تنها حسین کارگرنیا  و مجید رجبی در برهه انتخاب ثابت قدم به وی رای داده و عملکرد پرانتقاد ثابت قدم (از دید آنها)در زمینه ها ی مختلف به شرح اظهارات و مصاحبه های این دو عضو شوراو علیرغم تلاش گسترده ثابت قدم برای نزدیکی به آنان  این اعضارا در زمره مخالفین قطعی شهردار قرار داده است. مابقی مخالفین قطعی فارغ از دلایل ذکر شده اساسا ثابت قدم را از همان اوان گزینه مناسبی برای شهرداری  رشت نمیدانستند و به او رای هم ندادند.

ج- امیر حسین علوی ،حجت جذب عضو تازه راه یافته به شورا  و فرهاد شوقی از متغیرهای اصلی استیضاح ثابت قدم  و متمایلین به استیضاح محسوب میشوند.

امیر حسین علوی:پرچمدار شهرداری ثابت قدم ،مردی که یک تنه پای او ایستاد و اورا با جمع یاران بعدی در شورا به این کرسی نشاند.رابطه او با ثابت قدم دارای تضاد ساختاری عدیده میباشد از یکسو اورا در مدیریت مثال زدنی و از سوی دیگر عملکرد اورا پرخطا میداند.شاید برای رهایی از همین تضاد او و ۵نفر دیگر از اعضا امروز مسکوت ماندن را به عدم استیضاح ترجیح دادند و حالا او مانده و یکماه آزمون ثابت قدم در پیشگاه نظارت شورا و اقوال اصلاح امور ناقص گذشته.علوی را میتوان  جدی ترین متمایل  با اغماض به استیضاح محسوب کرد.

حجت جذب:حقوقدان و فردی ماخوذ به حیا،به رسم شورای دوم وسوم شهر رشت او میتواندعلی البدلی باشد که محوریت تغییر شهردار رشت را رقم بزند کاری که پور فخریان در دوره سوم شورا  البته با تفاوت نفوذ و جایگاه برای خود ثابت قدم کرد و پای او را به این عرصه باز نمود.

فرهاد شوقی:در عین جوانی طرفداران جدی در بدنه شهرداری و خارج از آن دارد که کنش أمسال او در استیضاح شاید نقش وی را در هیات رییسه جدید شورا پررنگتر از پیش کند او نیز کمی تا قسمتی ابری!مایل با استیضاح است البته به شرط تحقق نقشش در معادلات بعدی شورا.

د-فرانک پیشگر ،اسماعیل حاجی پور و سید رضا موسوی روزان از متمایلین به عدم استیضاح میباشند که البته نگاه و دید متفاوتی در این راستا دارند.

فرانک پیشگر:شاید مخالفین شهردار وی را مقصر اصلی  عدم تحقق استیضاح میدانند جدا از نزدیکی چند ماهه او و به خصوص بعد از انتخابات هیت رییسه سال سوم شورا به ثابت قدم ،اصرار وی و البته درز خبر گزینه شهرداری وی یعنی رضا جمشیدی در شب استیضاح پروژه را به محاق رهنمون کرد.هرچند که با توجه به حساسیت برخی از اعضای شورا و موافقین استیضاح به این گزینه عملا بهترین کمک برای ثابت قدم در فرار از استیضاح ایجادشد.

سید رضا موسوی روزان:بیش از هر تحلیل ماهیتی وی در نقطه مقابل باقری است منتقد ثابت قدم بوده ولی حالا زمان استیضاح را مناسب نمیداند.او به مصالح عالی تَر میاندیشد و تخلفات  احتمالی را فعلا محل بحث به شمار نمیداند.روزان به گروه ۵نفره خود در شورا بیشتر از این مسایل اهمیت میدهد و البته اورا جدی ترین متمایل به عدم استیضاح میتوان قلمداد کرد.

اسماعیل حاجی پور:مردی که به آرامش و وحدت شورا بیشترین توجه راداشته والبته همچنان به دنبال کند و کاو مستندات تخلفات احتمالی و ادعای مخالفین شهردار است.او به حفظ. شان شورا و جلوگیری از تقابل شورا و بخشی از افکار عمومی توجهی ویژه دارد.او با کسی تعارف ندارد و عهد اخوت با ثابت قدم نبسته،عدم اصلاح فوری رویه ثابت قدم  شاید وی را به طلایه دار استیضاح و در راستای حفظ منافع عمومی مبدل نماید.

٢-أفکار عمومی مخالفین و موافقین استیضاح

فضای مجازی نا شناخته و در تاریکی مطلق  به سر برده به خصوص  وقتی پای شبکه های اجتماعی به میان آید ،کامنت چند کأربر در مذمت یا مدح استیضاح در فلان شبکه  به خصوص در شهر ٧٠٠هزار نفری رشت نشاندهنده مقبولیت یا عدم مقبولیت شهردار به حساب نمی آید و اصرار حامیان شهردار در إثبات محبوبیت شهردار با این مدعا چندان منطقی به نظر نمیرسد.شاید ادامه این تقابل هدایت شده مجازی بحران اجتماعی در شهر را باعث گردد که حتما پلیس فتا حواسش به همه امور جمع خواهد بود.

٣-سیاسیون

برخلاف دوره استیضاح خلیلی بدنه مدیریتی استان ورود جدی به این عرصه نداشته و اظهارنظر معدود نمایندگان رشت به جز جعفرزاده حامی همیشگی شهردار وقت. نقشی در تصمیم اعضای شورا إیفا نخواهد کرد!سیاسیون به انتخابات شورای آتی مینگرند و هماهنگی با هر شهرداری را واجب عینی!

با این وصف باید منتظر ماند و در ادامه شاهد فعل و انفعالات احتمالی در این عرصه بود.امری که  امیدورانه فارغ از استیضاح یاعدم استیضاح باید برکاتش را برای رشت مظلوم آرزو کرد. به نظر می رسد علی رغم آن که بسیاری بحث استیضاح را پایان یافته می دانند باید مسکوت ماندن طرح استیضاح را آغازی برای یک پایان و شروع دوباره لابی ها دانست.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو