درباره ما

« پایگاه خبری و تحلیلی جارستان »

 

زمینه انتشار: سیاسی ـ اجتماعی

شماره مجوز: ۷۷۴۱۱

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علیرضا سحرخیز

راه اندازی، نصب و پشتیبان فنی: محمود داداشی نیاکی

 

آدرس: رشت، خیابان معلم، میدان معلم، ساختمان مارلیک، طبقه ۱، واحد ۲

تلفن: ۰۱۳۳۳۵۴۷۹۴۵