2021/May/19 | ۱۳۰۰/۰۲/۲۹

گزارش تصویری از افتتاح اولین طرح آبرسانی روستایی در کشور به روش BOT

با حضور وزیر نیرو اولین طرح BOT کشور در حوزه آب و فاضلاب روستایی با سرمایه گذاری ۷۴ میلیارد ریالی از سوی بخش خصوصی در آستانه اشرفیه افتتاح شد.

عکس:مهتاب باقرزاده