2022/May/21 | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تبلیغات
خبرگزاری فارس درباره تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوس در تهران: پس از گفتگوی زاکانی، عده‌ای از آنها محل را ترک کردند، اما برخی معترضان بر ادامه تجمع اصرار داشتند؛ این‌ها از ابتدا هم با حرارت بیشتری اعتراض می‌کردند و شعار‌های تندتری سر می‌دادند / تجمع باقی مانده معترضان با مداخله پلیس به پایان رسید / خواسته رانندگان افزایش ۵۷ درصدی حقوق است؛ برخی مدعی اند با این افزایش، حقوق رانندگان به ۲۵ میلیون می‌رسد

خبرگزاری فارس درباره تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوس در تهران: پس از گفتگوی زاکانی، عده‌ای از آنها محل را ترک کردند، اما برخی معترضان بر ادامه تجمع اصرار داشتند؛ این‌ها از ابتدا هم با حرارت بیشتری اعتراض می‌کردند و شعار‌های تندتری سر می‌دادند / تجمع باقی مانده معترضان با مداخله پلیس به پایان رسید / خواسته رانندگان افزایش ۵۷ درصدی حقوق است؛ برخی مدعی اند با این افزایش، حقوق رانندگان به ۲۵ میلیون می‌رسد

گفتگو