جارستان _سرویس سیاسی:یکی از رسانه های استان امروز در خصوص ترکیب لیست اصلاح طلبان در انتخابات شورای ششم، مبادرت به گمانه زنی های متعدد نموده و در نهایت حیرت، از حضور برخی اصولگرایان با سابقه شورا از جمله عاقل منش شیرزاد و علوی در این لیست خبر داده است.

پیگیری خبرنگار جارستان از فضای اصلاح طلبی استان و نامزدهای متمایل به لیست امید که در انتخابات گذشته با حضور در این جبهه مبادرت به مصاحبه نموده بودند، که در لیست نهایی موفق به کسب آرای لازم نشدند حکایت از اسامی متمایز دیگر دارد .

از جمله این چهره ها که ضمن شرکت در جمع اصلاح طلبان و ارائه برنامه و انجام مصاحبه در انتخابات شورای پنجم سال ۹۶ حاضر گردیدند اما به دلیل عدم اخذ رای از شورای اصلاح طلبان،در لیست امید قرار نگرفتند میتوان به رضا رسولی عضو اسبق حزب کارگزاران سازندگی،رضا نوری هریس از مدیران شهرداری رشت ، مهرداد ورزلدوست از نزدیکان غلامعلی جعفرزاده و بسیاری از چهره های دیگر نام برد.

از این رو قطعا ذکر برخی از اسامی مطرح شده برای حضور در لیست آتی اصلاح طلبان در رسانه مذکور به دلیل سبقه اصولگرایی ایشان ، با واقعیت منطبق نمی باشد.

به نظر میرسد با توجه به وجود نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات ۱۴۰۰ ، جبهه اصلاحات چندان کار سختی برای ارائه لیست احتمالی پیش رو نخواهد داشت.