جارستان؛به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت هدف از این بازدید بررسی مشکلات این محلات و ارائه راهکارهای مناسب بود.

گفتنی است شهردار رشت در حاشیه بازدید از این سه محله دستورات مقتضی در جهت تسریع رفع موانع موجود صادر نمود.