جارستان به نقل از ایرنا؛شیوع و همه گیری کرونا موجب شد تا بازیهای کشورهای اسلامی با یک سال تاخیر برگزار شود.

نشست هیات اجرایی فدراسیون کشورهای اسلامی برگزار شد که در آن در خصوص شرایط کنونی و وضعیت همه گیری کورنا و تاثیراتی که می تواند بر حضور کشورها و ورزشکاران داشته باشد، بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست که با حضور هیات اجرایی و کمیته برگزاری در قونیه برگزار شد مسایلی از جمله بهداشت محیط، مشکلات اعزام و حضور ورزشکاران و احتمال کاهش شرکت کنندگان به دلیل خطرات ناشی از ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت و در پایان تصمیم گرفته شد بازی های کشورهای اسلامی با یک سال تاخیر برگزار شود.

طبق تصمیم کمیته برگزاری زمان جدید بازی های کشورهای اسلامی ۱۸ تا ۲۷ مردادماه سال آینده است.