جارستان _سرویس سیاسی:علیرغم بازی های رسانه ای و تلاش گعده های خاص برای تفکیک شرایط اعضای فعلا رد صلاحیت شده شورای شهر رشت، توجه به این نکته ضروری است که مبنای نظر هیات نظارت شهرستان رشت دایر بر رد صلاحیت این اعضا ، رای هیات حل اختلاف استان در باب محکومیت دریافت پاداش ۱۰ میلیون تومانی اعضای سال اول شورای پنجم رشت در سال ۹۷بوده و طبیعتا با توجه به صدور رای قطعی برای همه این افراد از مرجع شبه قضایی مذکور ، عملا امکان تمیز وتفکیک بعدی وجود ندارد.

به عبارت دیگر در صورت اغماض و تفسیر جدید هیات نظارت از رای هیات حل اختلاف ،موضوع شامل فرد یا افراد خاص برای اخذ صلاحیت از هیات نظارت استان نگردیده و شامل کلیه شورانشینان سال اولی شورای پنجم ونامزد انتخابات شورای ششم کلانشهر رشت خواهد بود.

بدیهی است عمل به این تکلیف قانونی زمینه طرح ادعای بعدی متضرر یا متضررین را درمرجع قضایی منتفی خواهد ساخت.