جارستان: با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جبهه اصلاحات گیلان ،جمشید رسایی به عنوان رییس جبهه اصلاحات انتخاب شد.

انتخابات هیئت رئیسه جبهه اصلاحات گیلان عصر امروز و با حضور اعضای این جبهه در گیلان برگزار شد.

در این انتخابات پس از رای گیری آقایان جمشید رسایی به عنوان رییس جبهه اصلاحات گیلان،سهیل سجودی نایب رییس اول ،محسن بیناپور نایب رییس دوم،فرشاد شریفی بعنوان دبیر و کیان پوررهنما به عنوان  سخنگو انتخاب شدند.