جارستان به نقل از رکنا؛ سخنگوی نیروی انتظامی از برخورد پلیس با میتینگ‌های غیرقانونی انتخاباتی ۱۴۰۰و اقدامات تخریبی خبر داد.

سردار مهدی حاجیان درباره اقدامات پلیس در حوزه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ گفت: قرارگاه انتخاباتی ناجا از چندماه پیش تشکیل شده و فعالیتهایش را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت تامین نظم و انتظامات در انتخابات۱۴۰۰ برعهده نیروی انتظامی است، گفت: برای تحقق این مهم اگر نیاز باشد از نیروهای بسیج نیز کمک خواهیم گرفت و در مجموع برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل داریم.

سخنگوی ناجا درباره احتمال برگزاری میتینگ‌های زودهنگام انتخاباتی ۱۴۰۰به ویژه در شرایط کرونا نیز گفت: برخورد پلیس بر مبنای قانون خواهد بود. اگر میتینگی غیرقانونی باشد، اسمش با خودش هست و در همه کشورها هم همین است و هر میتینگی که غیرقانونی باشد نگاه ما بر مبنای قانون است و پلیس به عنوان مجری قانون با کسی که خلاف قانون انجام دهد، برخورد می‌کند.

وی در مورد اقدامات تخریبی در مورد نامزدهای احتمالی یا انتخابات ۱۴۰۰نیز گفت: تخریب هم که همانطور که از نامش پیداست، جرم است و حتما با آن برخورد می‌شود.