جارستان: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به دلیل ثبت رتبه دوم کشوری در زمینه ی وصول مطالبات مورد تجلیل و قدردانی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر قرار گرفت.مهندس غلامعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با ارسال نامه یی از شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان برای رسیدن به شاخص و هدف وصول مطالبات در سال ۱۳۹۹ قدردانی و تجلیل کرد.

در این نامه علاوه بر قدردانی از شرکتهای توزیع نیروی برق کشور اعلام شده است که برای تحقق اهداف وصول مطالبات سال ۱۴۰۰ نیز تلاش و اهتمام لازم صورت پذیرد.

گفتنی است شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان موعق شده است تا در سال ۱۳۹۹ در زمینه وصول مطالبات این شرکت به ۱۰۴.۲ درصد دست یابد و رتبه دوم کشور را به دست آورد.