جارستان به نقل از صدا و سیما؛ ورودی آب بزرگ ترین سد مخزنی گیلان ، در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸۰ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت : در حال حاضر ذخیره آب سد سفیدرود یک میلیارد و ۷۱ میلیون متر مکعب است که در حال حاضر سرریز شده است.

وحید خرمی با بیان اینکه ورودی سد سفیدرود ۷۱ متر مکعب بر ثانیه است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸۰ درصد کاهش یافته است افزود : ساخت ۲۰۰ سد و سدچه روی رودخانه قزل اوزن و سد طالقان در تهران ، کم شدن آب رودخانه شاهرود و کاهش نزولات موجب کاهش میزان آب ورودی به این سد شده است.

وی با اشاره به خروجی ۶۰ متر مکعب بر ثانیه سد سفیدرود گفت: شالیکاران بر اساس تقویم زراعی به آماده سازی ، خزانه گیری و کشت برنج اقدام کنند تا از بروز مشکل کم آبی پیشگیری شود.

آب زراعی ۱۷۲ هزار هکتار از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار گیلان از سد سفیدرود تامین می شود.