جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیر تعاون روستایی گیلان گفت: حدود ۱۴۴هزار تن آرد توسط شبکه تعاونی های روستایی استان طی سال گذشته توزیع شد.

عباس جعفرپور روز پنجشنبه در این باره اظهار داشت: این میزان آرد خبازی و خانه پزی در سطح نانوایی‌های شهری و روستایی استان گیلان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه یکی از ارزنده ترین خدمات شبکه گسترده تعاونی‌ های روستایی کمک به تامین نیاز معیشتی مردم است، اضافه کرد: توزیع آرد توسط شبکه مویرگی تعاونی روستایی نیز یکی از این وظایف بوده که هم اکنون در سطح شهرها و روستاهای گیلان همانند سال های گذشته در حال انجام است.

جعفرپور خاطر نشان کرد: اتحادیه تعاونی روستایی استان به عنوان مباشر، وظیفه توزیع آرد را از طریق ۱۵ اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستانی و یک شرکت تعاونی روستایی “به طور استثنا” در مناطق مختلف گیلان بر عهده دارد.

مدیر تعاون روستایی گیلان با بیان اینکه تعاونی روستایی مطابق اساسنامه جامع خود قادر به ارائه خدمات متنوعی است، افزود: توزیع آرد در مناطق شهری گیلان، با توجه به سابقه طولانی شبکه تعاونی روستایی استان، به لحاظ وجود امکانات مناسب نگهداری و حمل در دورترین نقاط و اطمینان حداکثری توسط این شبکه انجام می‌شود.

بر اساس آخرین آمار ۲۰۷ تعاونی فعال تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان فعال است.