جارستان: صدا، نور….: با نزدیک شدن به زمان اعلام تایید صلاحیت نهایی کاندیداها از سوی هیات نظارت بر انتخابات، تقریبا بسیاری از کاندیداهای مطرح که فتیله فعالیتهای خود را از ترس عدم تایید پایین کشیده بودند، آماده فعالیت مجدد می شوند .روزهای اول اردیبهشت زمان شروع جدی و مجدد تلاشهای انتخاباتی کاندیداهای شورای شهر در فضای سرد و بیروح انتخابات این دوره است.

پولهای کثیف : شنیده می شود جمع کثیری از نسق سازان غیر بومی رشت، با تشکیل گروههای انتخاباتی فراوان سعی در گرفتن وعده از کاندیداهای دارای شانس بیشتر دارند تا پس از‌عضویت در شورا به قول معروف هوایشان را داشته باد.نام تن از چهره‌های متنفذ اصولگرای رشت در این لیست دیده می شود.

بی افطاری هرگز : از یک سو کرونا و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی،  از یک سو منع تردد و از دیگر سو ماه رمضان، شور انتخاباتی را از انتخابات این دوره گرفته‌است با این حال شنیده میشود تعدادی از کاندیداها به شدت منتظر اتمام قرنطینه ده روزه هستند تا بساط افطاری‌های انتخاباتی را پهن کنند و از این مسیر به رونق نیروی انسانی ستاد خود کمک کنند.

زبل خان اینجا …: شنیده می شود نماینده سابق یکی از شهرهای گیلان که چند بار در انتخابات شهر خودش رد صلاحیت شده است همزمان در انتخابات شورای شهر رشت و همچنین میان دوره ای آستانه ثبت نام کرده است. به این عزیز گرامی پیشنهاد می شود برای تکمیل ماجرا در انتخابات ریاست جمهوری نیز ثبت نام کند تا نامش در لیست همه ی رد صلاحیتها حضور درخشانی داشته باشد.

آهای آقای داماد…: شنیده می شود لیستهای انتخاباتی چهره های ذی نفوذ و مقامات و نمایندگان مجلس دارد کم کم از یازده نفر بیشتر می شود .چرا که از رئیس دفتر ‌و مشاور و دستیار و راننده گرفته تا پسرخاله و خواهرزاده و از همه مهم تر داماد مقامات و نمایندگان به پشتوانه رای ایشان برای انتخابات این دوره ثبت نام کرده اند.شاید شاخص ترین این افراد ، آقای داماد است که هنوز گمان می کند فامیل خود محبوبیتی در میان مردم داراست.