جارستان: ۵ مرحله صحیح نصب پمپ آب:

۱- شبکه توزیع
۲- کنتور آب
۳- مخزن ذخیره
۴- پمب آب
۵- شیر مصرف

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان