جارستان: استاد عکاسی آتلیه ای وپدر عکاسی گیلان ابراهیم دروی بدرود حیات گفت.

وی زاده سال ۱۳۱۸ در انزلی واصالتاً اهل منطقه درو خلخال اردبیل بود.

دروی در سال ۱۳۶۲ به رشت آمد و در پاساژ فاتحی در خیابان علم الهدی مستقر شد و به ادامه فعالیت خود پرداخت.

مجسمه این هنرمند محبوب به عنوان نماد عکاسان آتلیه ای هم اکنون در پیاده راه فرهنگی رشت ، مقابل ساختمان سازمان فرهنگی شهرداری قرار دارد.