جارستان به نقل از صدا و سیما؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت گفت: این شهرستان با بیش از ۶۲ هزار هکتار شالیزار و تولید سالانه، ۱۶۰ هزار تن برنج سفید ، ۱۱ درصد برنج کشور را تامین کرده و بزرگترین شهرستان تولید کننده برنج در کشور است.

۹۲ هزار خانوار شالیکار در شهرستان رشت وجود دارد.

این شهرستان با تولید سالانه ۲۸ هزار تن شلتوک و ۳۰ هزار تن راتون، ۲۷ درصد برنج گیلان را نیز تامین می کند.

شخم زمستانه شالیزارها ، موجب کاهش هزینه و افزایش تولید برنج و کاهش کرم ساقه خوار برنج می شود.

با شخم زمستانه شالیزارها در مصرف آب کشاورزی ۱۵ تا ۲۰ درصد صرفه جویی می شود.

برخی زمین ها به دلیل رسی و یا کلوخی بودن بیش از حد ، قابلیت شخم زمستانه ندارد.

بیش از ۶۵ درصد شالیزارهای شهرستان رشت قابلیت شخم زمستانه دارند.

شهرستان رشت ۶۲ هزار و ۳۳۸ هکتار شالیزار دارد.