جارستان به نقل از رکنا؛ مرگ دسته جمعی ۲۶ نفر از تزریق کنندگان واکسن فایزر در شیلی جنجالی شد.

تمام ۲۶ نفر اهالی یک روستا که جهت تزریق واکسن کرونا فایزر به سانتیاگو رفته بودند ۲ ساعت پس از تزریق جان خود را از دست دادند.

آنان پس از تزریق واکسن در حال بازگشت بر اثر واژگونی اتوبوس و سقوط به دره جان خود را از دست دادند.