جارستان: مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان از صرفه جویی بیش از هزار و ۵۰۰ کیلووات انرژی برق در طرح تعدیل روشنایی معابر در استان خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت : با اجرای طرح تعدیل موقت روشنایی معابر استان و خاموش کردن هزار و ۵۰۰ دستگاه روشنایی در خیابان ها،از آذر ماه تاکنون ، هزار و ۵۷۵ کیلووات انرژی برق صرفه جویی شد.

محمد اسماعیل هنرمند با اشاره به سرمای هوا و افزایش مصرف خانگی گاز طبیعی ، افزود: افزایش مصرف گاز طبیعی در خانه ها موجب محدودیت تولید برق در نیروگاه ها و افزایش احتمال خاموشی ها در برخی ساعات روز می شود که برای پایدار ماندن جریان گاز و گرمای مشترکان خانگی ، این طرح اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح فقط چراغ معابر بلوارها و خیابان های اصلی یک درمیان خاموش می شوند و روشنایی معابر کوچه ها و خیابان های فرعی به هیچ وجه خاموش نمی شود.