جارستان به نقل از برنا؛ جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره اسکرین پاور انگلستان به “مجید پتکی” برای بازی در فیلم کوتاه “دیگری” رسید.

فیلم کوتاه “دیگری” دومین ساخته مشترک برادران سامکو است.

فیلم کوتاه “دیگری” پس از موفقیت های پیاپی در جشنواره های ملی و بین المللی اینبار توانست جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره اسکرین پاور انگلستان را دریافت کند.

فیلم کوتاه “دیگری” داستان مردی است که دیگری زندگی او را می رباید.