جارستان: به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در جلسه ستاد ساماندهی رودخانه های رشت که در فرمانداری شهرستان رشت برگزار شد حضور یافت.

مهندس عطایی در این جلسه اظهار کرد: حل معضل رودخانه های رشت نیازمند یک اقدام مشترک بین دستگاهی است و باید مسئولیت هر دستگاه مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تنها متولی ساماندهی رودخانه ها نیست بیان کرد: باید یا همگرایی و همدلی بین دستگاهی، ساماندهی رودخانه ها را به سرانجام رساند.

سرپرست شهرداری رشت به ضرورت تخصیص اعتبارات ملی برای ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود تاکید کرد.