جارستان: محمداسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان جزییات اجرای مانور تعمیرات و بهینه سازی با محوریت صیانت از حریم شبکه های توزیع برق را ارائه کرد.

وی در حاشیه مراسم آغاز این مانور که بصورت ویدئو کنفرانس با شرکت توانیر برگزار شد اظهار داشت:  محوریت اجرای این مانور تعدیل روشنایی معابر ، شناسایی  و جمع آوری برق ها و رمز ارزهای غیر مجاز ، عملیات شاخه زنی و رفع حریم و جمع آوری بنرها است که در استان گیلان همزمان با سراسر کشور به همت ۸۰ اکیپ عملیاتی به اجرا درآمد.

هنرمند گفت: در این مانور ۸۰ اکیپ اجرایی ،  169 نفر از کارکنان اجرایی  با ۶۸۸ نفر ساعت   در ۲۰ امور توزیع برق استان به فعالیت و انجام امور محوله پرداختند.

مدیرعامل توزیع برق گیلان خاطرنشان کرد:  اجرای عملیات شاخه زنی با  ظرفیت ۱۴  اکیپ ،اعزام  20 اکیپ برای شناسایی برق های  غیر مجاز و رمز ارزهای  در طرح کاهش پیک زمستانی، اجرای طرح تعدیل معابر  با ۱۵ اکیپ ، اعزام ۱۲ اکیپ از امور های استان  جهت جمع آوری بنر ها و صدور  اخطار به متجاوزین حرائم، اجرای  اقدامات رفع کانون خطر آفرین در  سطح ۸ امور  استان  با ۱۰ اکیپ ، اصلاح فلش و باز آرایی شبکه با ظرفیت ۹ اکیپ در قالب طرح تاب آوری  فشار متوسط  و اصلاح شبکه های فشار ضعیف، بخشی از اقدامات کارکنان خدوم و پرتلاش شرکت طی این مانور است.

هنرمند به طرح جهادی افزایش تاب آوری شبکه های فشار متوسط که از ابتدای سال در سطح استان در حال اجراست اشاره کرد و افزود:  تا کنون  278 مرحله از این طرح با فعالیت ۱۳۵۱ اکیپ اجرایی با اعتباری بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال اجرا شده است و طی آن  562 کیلومتر شبکه اصلاح و بهسازی شده است.

وی تاکید کرد: در سال جاری براساس برنامه ریزی انجام شده  1000کیلومتر از شبکه های فرسوده استان گیلان باید به کابل خودنگهدار مجهز شوند که تا کنون با اعتباری معادل ۱۲۰ میلیارد تومان  بیش از  923 کیلومتر آن اجرایی شده است.

مدیرعامل توزیع برق گیلان در پایان ضمن تشکر از همراهی و همکاری مشترکین و مسئولین استان با شرکت توزیع برق گیلان تصریح کرد: این شرکت بصورت شبانه روزی در جهت تحقق شعار تلاش بی منت،تامین برق پایدار،آسایش ورفاه مشترکین تلاش خواهد کرد.