جارستان: مدیرعامل توزیع برق گیلان از کشف و شناسایی مراکز غیر قانونی استخراج رمزارز در دو نقطه از استان گیلان خبر داد.

محمداسماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع برق گیلان گفت: باتوجه به افزایش مصرف گاز در سطح کشور در بخش خانگی و تجاری تحویل گاز به نیروگاههای تولید برق با محدودیت‌های جدی مواجه شده است، لذا مدیریت مصرف از سوی مشترکین امری ضروری است و پایش مصرف استان نیز جز وظایف ذاتی توزیع برق گیلان می‌باشد.

وی افزود: به جهت پایش مصرف برق استان اکیپ‌های عملیاتی در سطح استان فعال شده‌اند و در این راستا دو نقطه از از مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز در سنگر و شهر صنعتی شهرستان رشت با هماهنگی دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق گیلان و نیروی انتظامی استان مورد شناسایی قرار گرفتند و ضمن قطع انشعاب برق، جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.