جارستان: مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ۳ عضو نوراله خشکدشتی ، شهروند ۵۶ ساله املشی که به علت سکته دچار مرگ مغزی شده بود ، پس از تایید پزشکان متخصص گروه فراهم آوری اعضای پیوند این دانشگاه ، به ۳ بیمار نیازمند پیوند زده شد.

کلیه‌های این شخص در بیمارستان رازی رشت ، به ۲ بیمارپیوند زده شد و کبد وی نیز برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینای شیراز منتقل شد.