جارستان: صبح روز بیست و دوم دی ماه دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان باتفاق دکتر پوررضا دبیر کمیته پیشگیری از بیماریهای واگیر ، حجت الاسلام حمید نادم مسئول روابط عمومی ، عباس امام پناهی مسئول امور ایثارگران ، سرهندی کارشناس مسئول مشارکت و پورحبیبی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فومن از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان این شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در ارتباط با پیشگیری و کنترل کووید – ۱۹ ، شامل وجود وسایل حفاظت شخصی ،  رعایت اصول گندزدایی ، غربالگری علامتی و بررسی علایم حیاتی و اکسیژن خون شریانی ، خدمات پرستاری و پزشکی ، ذخایر دارویی و ترالی اورژانس و اصول دفع بهداشتی زباله را  در این مرکز مورد بررسی قرار داده و ضمن تقدیر از مساعی کارکنان ، نکات نیازمند اصلاح و توجه افزون تر را متذکر شدند.

بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان فومن
بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان فومن
بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان فومن
بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان فومن
بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان فومن
بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان فومن
بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان فومن
بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان فومن
بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان فومن
بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان فومن
بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان فومن
بازدید مدیرکل بهزیستی گیلان از مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان فومن