جارستان به نقل از عصر ایران؛ حسن شجاعی نماینده مجلس در توییتی خطاب به فائزه هاشمی نوشت: اگر حاج قاسم نبود کنیز داعش بودی.

نماینده مجلس خطاب به فائزه هاشمی: اگر حاج قاسم نبود کنیز داعش بودی (+عکس)