جارستان: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: پیگیری‌های مجلس در راستای تصویب و اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مسیر کاهش قیمت اجاره مسکن مثمرثمر بوده است.

احمد دنیامالی با اشاره به تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس و تاثیرات این مهم بر افزایش عرضه مسکن و اثرات این مهم همچون کاهش قیمت‌ها، گفت: به نظر می‌رسد این اقدام نتایج مثبتی را به همراه داشته و کمک خوبی برای عرضه خانه های خالی است.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارنظر معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عرضه بیشتر خانه‌های خالی در پی آغاز اجرای این قانون، افزود: این خبر خوبی است که امیدواری را برای کاهش قیمت‌ها افزایش می‌دهد چرا که افزایش عرضه، متناسب‌سازی با تقاضا را به همراه داشته و در ادامه قیمت‌ها تا حدودی کاهش پیدا می‌کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، پیگیری‌های که مجلس برای کاهش قیمت مسکن انجام داده را در این مسیر بسیار مثمرثمر دانست و گفت: اگرچه موضوعاتی مانند “پایه پولی” در نرخ اجارهبها سهم دارد اما اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تعدیل قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت./