جارستان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز در مراسمی حسین اسماعیل زاده به عنوان دادستان جدید نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح گیلان معرفی شد.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در این مراسم گفت: بهترین شیوه ی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح، ارتقاء آگاهی مجموعه های نظامی است.